Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Formaty plików dla projektów obwodów drukowanych

25.05.2017
Łukasz Romik

Powszechnie akceptowalnym formatem plików dla projektów obwodów drukowanych jest Extended Gerber RS-274X wraz z plikami wierceń w formacie Excellon.
 
Oprócz tego większość producentów PCB akceptuje pliki w formatach:
 
  • Gerber RS-274X2 – jest to nowa generacja formatu GERBER w którym możliwe jest dodawanie specjalnych atrybutów w strukturze plików, które wskazują m.in. na funkcję danej warstwy, a także jej poszczególnych elementów np. typ obiektu (SMD pad, przelotka, znacznik itd.), tolerancje otworów, układ płytek (pojedyncza/panel) itd.;
  • ODB++ – format cieszący się coraz większą popularnością z uwagi na przejrzystą strukturę danych oraz duże możliwości konfiguracyjne;
  • Eagle BRD (do 4 warstw) – przesłanie projektu w formacie BRD programu Eagle wymaga podania konfiguracji warstw na podstawie której płytka była projektowana - o ile nie jest ona standardowa (domyślna);
  • Mania-Barco DPF – natywny format plików stosowany w oprogramowaniu firmy Ucamco. Z uwagi na oferowane możliwości stosowany jest głównie przez producentów PCB;
  • GraphiCode GWK – format umożliwiający prezentację projektu PCB w formie graficznej. Obecnie rzadko stosowany przez producentów PCB format w kontekście przygotowania dokumentacji produkcyjnej z uwagi na jego ograniczone możliwości;
  • Gerber RS-274D + osobny plik/pliki z aperturami – jest to stara generacja formatu GERBER, niezalecana do stosowania z uwagi na brak wsparcia w nowych wersjach oprogramowania.
Zobacz także:
 
Newsletter: