Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Polityka prywatności

 

Ochrona Państwa prywatności ma dla nas ogromne znaczenie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi gromadzenia danych, zasad ich przetwarzania oraz wykorzystania.

 

 

I. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

 

 1. Administratorem danych objętych zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest Techno-Service S.A. z siedzibą przy ul. Siedlicka 6 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-222), adres e-mail: sekretariat@tspcb.pl.

 

 1. Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie:

 

 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień,
 • w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji,
 • w celu przekazywania informacji o naszej firmie i ofercie, jeżeli zapisali się Państwo do newslettera,
 • w celu zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami na naszej stronie internetowej oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi zgłoszeń kierowanych np. przez formularz kontaktowy,
 • kontaktu w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków  administratora danych wynikających z przepisów prawa), a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług wynikających z punktu W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja postanowień umożliwiających prawidłową realizację usług.

 

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (oraz nasi partnerzy biznesowi).

 

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu, tzn. będą służyły:

 

 • monitorowaniu aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych,
 • dopasowaniu reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywaniu kategorii ofert w ustawieniach naszej platformy lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności na naszej stronie,
 • kontaktowaniu się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności
  i za Pani/Pana zgodą, przez e-mail oraz telefon,
 • prowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności naszej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań
  i potrzeb odwiedzających,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,
 • prowadzeniu analiz statystycznych.

 

 1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Informujemy, że przetwarzać będziemy Pani/Pana dane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

 1. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

 1. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Administratora Danych Osobowych wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione.

 

 1. We wszelkich sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

II. Cookies

 

Każdy użytkownik pozostający na naszej stronie internetowej www.tspcb.pl oraz korzystający z jej zasobów wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

 

 1. Czym są pliki cookies?

 

To pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe - pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.

 

 1. Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

 

Pliki te nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. Wyłączenie obsługi cookie, nie wpłynie negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie strony, może ono jedynie zmniejszyć wygodę korzystania z serwisu.

 

 1. Do czego używane są przez nas pliki cookies?

 

Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.tspcb.pl, gromadzenia danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony lub do personalizacji jej zawartości.

TS PCB wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach: korzystanie
z remarketingu za pomocą Google Analytics. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, mogą wyświetlać nasze reklamy w Internecie. Administrator usługi oraz dostawcy zewnętrzni, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w witrynie.

Jesteśmy jedynym administratorem danych osobowych na stronie www.tspcb.pl, dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przy pomocy firmy informatycznej Freshmail, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków.

 

 1. Jak usunąć pliki cookies?

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może żądać także całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Po ich usunięciu nie będziemy się z użytkownikiem kontaktować oraz przesyłać żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

 


III. Postanowienia końcowe

 

Na zmiany w polityce ochrony prywatności TS PCB może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować bieżąco za pośrednictwem naszej strony.

Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na naszej stronie.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z TS PCB, ul. Leczkowa 22a, 80-432 Gdańsk, office@tspcb.pl, tel. 58 340 42 54.