Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:
05.01.2023

Czym jest mostek i kiedy się go stosuje w przypadku PCB?

Prawidłowo przebiegająca produkcja PCB polega między innymi na zachowaniu najwyższej możliwej jakości materiałów oraz urządzeń do obróbki mechanicznej. Dostosowanie rozwiązań do warunków technicznych musi się odbywać zgodnie z zasadami, które pozwalają st...
25.10.2022

Czym jest prepreg i jak wpływa na jakość obwodu drukowanego?

Prepreg stanowi jeden elementów składowych płytki PCB. Wykorzystywany jest do produkcji wielowarstwowych obwodów drukowanych, zapewniając im możliwość swobodnej pracy bez zakłóceń oraz ryzyka zwarcia ścieżek elektronicznych. Prepreg pełni także rolę spoiwa, pozwalaj...
25.10.2022

Od czego zależy jakość obwodu drukowanego?

Kontrahenci zamawiający płytki PCB oczekują od nich nie tylko zadanych właściwości dielektrycznych, lecz również wysokiego stopnia niezawodności. Niestety, wraz z rosnącym zagęszczeniem elementów elektronicznych na obwodach drukowanych, proces produkcyjny staje się coraz tru...
05.03.2018

Produkcja obwodów drukowanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - rozwiązania prośrodowiskowe

W trosce o środowisko naturalne w grudniu 2002 r. w TS PCB wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środo­wiskowego, wg PN-EN ISO 14001 (obecnie w wersji PN-EN ISO 14001:2015).   Przyjęta polityka środowiskowa zobowiązuje do minimalizowania wszystkich znaczących...
12.02.2018

Produkcja obwodów drukowanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - recykling

Ponowne wykorzystanie materiałów odzyskanych z odpadów towarzyszących produkcji PCB, to jeden ze sposobów na zmniejszenie jej negatywnego wpływu na środowisko. Technika ta redukuje końcową ilość odpadów oraz zużycie surowców naturalnych. Listę głó...
31.01.2018

Produkcja obwodów drukowanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - podczyszczalnia ścieków

W produkcji obwodów drukowanych występuje wiele tzw. procesów mokrych, podczas których wykorzystywana jest woda. Powstają tam ścieki poprodukcyjne, cześć z nich trafia do kanalizacji miejskiej. Wymagany stan oraz objętość ścieków, które można odprowadzić...
24.01.2018

Produkcja obwodów drukowanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - wymogi prawne

Wytwarzanie, przechowywanie oraz utylizację odpadów w TS PCB reguluje przede wszystkim pozwolenie na wytwarzanie odpadów.   Zawiera ono krótki opis technologii produkcji (rodzaj i parametry instalacji, stanowiących źródła powstawania odpadów), a ta...
16.01.2018

Produkcja obwodów drukowanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - klasyfikacja odpadów

Produkcja obwodów drukowanych to proces bardzo złożony. Wykorzystuje się w nim szeroki wachlarz materiałów oraz substancji chemicznych. Wiele z nich wymaga specjalnego przechowywania, a także zastosowania specjalistycznych metod utylizacji. Niektóre z substancji są niebezp...
30.11.2017

Test PCB. Testowanie optyczne AOI

Podstawowym zadaniem testowania elektrycznego jest weryfikacja zgodności sieci mozaiki projektu, odwzorowanej w rzeczywistym, wyprodukowanym obwodzie. Pozwala ono wykryć krytyczne uszkodzenia mozaik w postaci zwarć oraz rozwarć, które modyfikują strukturę sieci. W przypadku testowania o...
23.11.2017

Testowanie PCB. Testery ostrzowe

W odróżnieniu od testerów z ruchomymi sondami, które posiadają niewielką liczbę głowic pomiarowych (zwykle 4) w testerach ostrzowych wykorzystuje się znaczną liczbę nieruchomych sond pomiarowych, które występują w postaci igieł o zróżnicowanych średnic...
08.11.2017

Testowanie PCB. Testowanie palcowe – optymalizacja czasu testowania

Pomimo zastosowania szybkiej mechaniki i usprawniania sekwencji przemieszczania głowic pomiarowych gwarantujących przetestowanie nawet kilku tysięcy punktów testowych na minutę, czas testu pojedynczego formatu produkcyjnego zawierającego skomplikowane i upakowane obwody HDI może dochodz...
03.11.2017

Testowanie PCB. Testowanie elektryczne – testery z ruchomymi sondami

Zasada działania testerów z ruchomymi sondami, nazywanych także palcowymi, polega na dokonywaniu pomiarów za pomocą głowic pomiarowych wyposażonych w sondy poruszające się z obu stron nieruchomo zamocowanego obwodu drukowanego (zdj. 1a). W najbardziej powszechnej konfiguracji te...
27.10.2017

Testowanie PCB. Klasyfikacja metod testowania obwodów oraz wprowadzenie do testowania elektrycznego

Produkcja obwodów drukowanych, charakte­ryzuje się określonym poziomem egzemplarzy wybra­kowanych. Jako obwód wybrakowany rozumie się każdy egzemplarz niespełniający założeń projektowych klienta, a także ściśle określonych norm branżowych. Przykładem takiej normy...
13.06.2017

FR 4, ALU, Roger - materiał bazowy obwodu drukowanego, czyli kilka słów o laminatach

Materiał bazowy z którego wykonany zostanie obwód drukowany ma wpływ na niezawodność oraz działanie urządzenia końcowego. Do najpopularniejszych laminatów należą FR4, ALU, Roger. Wybór laminatu można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: jakościowej or...
05.04.2017

Certyfikat ISO 9001:2015 i 14001:2015

Zintegrowany system Zarządzania Jakością oraz Środowiskiem bezpośrednio przekłada się na jakość produkowanych płytek PCB. Tym bardziej cieszy nas kolejny z sukcesem uzyskany Certyfikat ISO do nowej normy 9001:2015 i 14001:2015.
17.11.2016

Klasy IPC wykonania obwodów

Zgodnie z treścią dokumentu IPC-A-600 rozróżniamy trzy ogólne klasy produktu końcowego. Celem wprowadzenia tej klasyfikacji było wskazanie następujących różnic: procesu produkcji, technologicznego zaawansowania, wymagań niezawodności funkcjonowania w zależ...
10.11.2016

Jakie normy musi spełniać obwód drukowany?

Powszechnie stosowanymi specyfikacjami w produkcji obwodów drukowanych są dokumenty wydawane przez IPC. Dokumentem wiodącym jest zestaw IPC-6010 „Family of Board Performance Documents”, w którego skład wchodzą następujące specyfikacje: 6011: Generic Performanc...
25.11.2015

Obwody z rdzeniem aluminiowym - parametry, zastosowania, projektowanie

Rosnąca stale złożoność układów oraz stopień upakowania ich elementów na obwodach drukowanych zaczyna przysparzać konstruktorom i inżynierom problemów związanych z zapewnieniem właściwego odprowadzania ciepła, wydzielanego w półprzewodnikowych elementach wys...
25.11.2015

Projektant ma wpływ na jakość obwodu drukowanego

Jakość obwodów drukowanych w znacznej mierze zależy od sposobu, w jaki zostały zaprojektowane - już na tym etapie projektanci decydują o tym, jak będzie przebiegał proces ich produkcji oraz o tym, jak wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów jakościowych. Wiel...
25.11.2015

Jakość obwodów drukowanych oraz podstawowe metody jej oceny

Obecne wymagania i oczekiwania klientów branżowych co do niezawodności oraz bezawaryjnego działania zakupionych urządzeń są zdecydowanie wyższe niż kilka lat temu. Niewątpliwą przyczyną tego stanu jest dynamiczny rozwój technologiczny i towarzyszący mu postęp jakościowy...
25.11.2015

Najistotniejsze czynniki warunkujące jakość i trwałość obwodów drukowanych

Obecnie trudno sobie wyobrazić urządzenie elektroniczne, w skład którego nie wchodzą obwody drukowane (PCB). Ciągły rozwój technologii oraz silna konkurencja rynkowa sprawiają, że producenci tego typu urządzeń, w celu zwiększenia ich funkcjonalności i atrakcyjności, stos...
25.11.2015

Wpływ parametrów laminatów na trwałość i działanie obwodów drukowanych

Trwałość i niezawodność urządzeń elektronicznych jest uwarunkowana jakością oraz typem zastosowanych elementów składowych, w tym obwodów drukowanych, które stanowią podstawę prawidłowo działającego układu elektronicznego. Z tego powodu odpowiedni dobór p...
25.11.2015

Budowa, właściwości i projektowanie wielowarstwowych obwodów drukowanych

Od współczesnych urządzeń elektronicznych oczekuje się dużej funkcjonalności, niewielkich rozmiarów oraz wysokiej niezawodności. Takie cechy osiąga się dzięki dużej liczbie zintegrowanych i zminiaturyzowanych układów scalonych powiązanych skomplikowanymi sieciami...