Powiadomienia:
Oświadczenia:

Polityka prywatności

Zgody:
05.03.2018
W trosce o środowisko naturalne w grudniu 2002 r. w TS PCB wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środo­wiskowego, wg PN-EN ISO 14001 (obecnie w wersji PN-EN ISO 14001:2015).   Przyjęta polityka środowiskowa zobowiązuje do minimalizowania wszystkich znaczących...
12.02.2018
Ponowne wykorzystanie materiałów odzyskanych z odpadów towarzyszących produkcji PCB, to jeden ze sposobów na zmniejszenie jej negatywnego wpływu na środowisko. Technika ta redukuje końcową ilość odpadów oraz zużycie surowców naturalnych. Listę głó...
31.01.2018
W produkcji obwodów drukowanych występuje wiele tzw. procesów mokrych, podczas których wykorzystywana jest woda. Powstają tam ścieki poprodukcyjne, cześć z nich trafia do kanalizacji miejskiej. Wymagany stan oraz objętość ścieków, które można odprowadzić...
24.01.2018
Wytwarzanie, przechowywanie oraz utylizację odpadów w TS PCB reguluje przede wszystkim pozwolenie na wytwarzanie odpadów.   Zawiera ono krótki opis technologii produkcji (rodzaj i parametry instalacji, stanowiących źródła powstawania odpadów), a ta...
16.01.2018
Produkcja obwodów drukowanych to proces bardzo złożony. Wykorzystuje się w nim szeroki wachlarz materiałów oraz substancji chemicznych. Wiele z nich wymaga specjalnego przechowywania, a także zastosowania specjalistycznych metod utylizacji. Niektóre z substancji są niebezp...
30.11.2017
Podstawowym zadaniem testowania elektrycznego jest weryfikacja zgodności sieci mozaiki projektu, odwzorowanej w rzeczywistym, wyprodukowanym obwodzie. Pozwala ono wykryć krytyczne uszkodzenia mozaik w postaci zwarć oraz rozwarć, które modyfikują strukturę sieci. W przypadku testowania o...
23.11.2017
W odróżnieniu od testerów z ruchomymi sondami, które posiadają niewielką liczbę głowic pomiarowych (zwykle 4) w testerach ostrzowych wykorzystuje się znaczną liczbę nieruchomych sond pomiarowych, które występują w postaci igieł o zróżnicowanych średnic...
08.11.2017
Pomimo zastosowania szybkiej mechaniki i usprawniania sekwencji przemieszczania głowic pomiarowych gwarantujących przetestowanie nawet kilku tysięcy punktów testowych na minutę, czas testu pojedynczego formatu produkcyjnego zawierającego skomplikowane i upakowane obwody HDI może dochodz...
03.11.2017
Zasada działania testerów z ruchomymi sondami, nazywanych także palcowymi, polega na dokonywaniu pomiarów za pomocą głowic pomiarowych wyposażonych w sondy poruszające się z obu stron nieruchomo zamocowanego obwodu drukowanego (zdj. 1a). W najbardziej powszechnej konfiguracji te...
27.10.2017
Produkcja obwodów drukowanych, charakte­ryzuje się określonym poziomem egzemplarzy wybra­kowanych. Jako obwód wybrakowany rozumie się każdy egzemplarz niespełniający założeń projektowych klienta, a także ściśle określonych norm branżowych. Przykładem takiej normy...
13.06.2017
Materiał bazowy z którego wykonany zostanie obwód drukowany ma wpływ na niezawodność oraz działanie urządzenia końcowego. Do najpopularniejszych laminatów należą FR4, ALU, Roger. Wybór laminatu można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: jakościowej or...
05.04.2017
Zintegrowany system Zarządzania Jakością oraz Środowiskiem bezpośrednio przekłada się na jakość produkowanych płytek PCB. Tym bardziej cieszy nas kolejny z sukcesem uzyskany Certyfikat ISO do nowej normy 9001:2015 i 14001:2015.
17.11.2016
Zgodnie z treścią dokumentu IPC-A-600 rozróżniamy trzy ogólne klasy produktu końcowego. Celem wprowadzenia tej klasyfikacji było wskazanie następujących różnic: procesu produkcji, technologicznego zaawansowania, wymagań niezawodności funkcjonowania w zależ...
10.11.2016
Powszechnie stosowanymi specyfikacjami w produkcji obwodów drukowanych są dokumenty wydawane przez IPC. Dokumentem wiodącym jest zestaw IPC-6010 „Family of Board Performance Documents”, w którego skład wchodzą następujące specyfikacje: 6011: Generic Performanc...
25.11.2015
Rosnąca stale złożoność układów oraz stopień upakowania ich elementów na obwodach drukowanych zaczyna przysparzać konstruktorom i inżynierom problemów związanych z zapewnieniem właściwego odprowadzania ciepła, wydzielanego w półprzewodnikowych elementach wys...
25.11.2015
Jakość obwodów drukowanych w znacznej mierze zależy od sposobu, w jaki zostały zaprojektowane - już na tym etapie projektanci decydują o tym, jak będzie przebiegał proces ich produkcji oraz o tym, jak wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów jakościowych. Wiel...
25.11.2015
Obecne wymagania i oczekiwania klientów branżowych co do niezawodności oraz bezawaryjnego działania zakupionych urządzeń są zdecydowanie wyższe niż kilka lat temu. Niewątpliwą przyczyną tego stanu jest dynamiczny rozwój technologiczny i towarzyszący mu postęp jakościowy...
25.11.2015
Obecnie trudno sobie wyobrazić urządzenie elektroniczne, w skład którego nie wchodzą obwody drukowane (PCB). Ciągły rozwój technologii oraz silna konkurencja rynkowa sprawiają, że producenci tego typu urządzeń, w celu zwiększenia ich funkcjonalności i atrakcyjności, stos...
25.11.2015
Trwałość i niezawodność urządzeń elektronicznych jest uwarunkowana jakością oraz typem zastosowanych elementów składowych, w tym obwodów drukowanych, które stanowią podstawę prawidłowo działającego układu elektronicznego. Z tego powodu odpowiedni dobór p...
25.11.2015
Od współczesnych urządzeń elektronicznych oczekuje się dużej funkcjonalności, niewielkich rozmiarów oraz wysokiej niezawodności. Takie cechy osiąga się dzięki dużej liczbie zintegrowanych i zminiaturyzowanych układów scalonych powiązanych skomplikowanymi sieciami...