Powiadomienia:
Oświadczenia:

Polityka prywatności

Zgody:
11.09.2018
Jeżeli w trakcie analizy dokumentacji technologicznej projektu przez program Integr8tor (skrót I8), wymagana jest interwencja operatora, przetwarzanie zostaje zatrzymane, a projekt zyskuje status „wyjaśniany”. Integr8tor  umożliwia wgląd w listę napotkanych problem&oacut...
11.09.2018
Możliwości sztucznej inteligencji oraz technika uczenia maszynowego (ang. machine learning), w połączeniu z dużą mocą obliczeniową współczesnych komputerów, pozwalają na analizowanie, wyszukiwanie oraz klasyfikowanie informacji w obszernych strumieniach danych.   W...
14.08.2018
Czas jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze dostawcy obwodów drukowanych. Liczy się nie tylko to jak szybko producent jest w stanie wyprodukować finalny produkt, ale coraz częściej także – na ile szybko dostarczy klientowi ofertę cenową na jego pr...
29.09.2017
Końcowym etapem produkcji obwodów drukowanych jest obróbka mechaniczna. W procesie frezowania lub rylcowania zyskują one swój finalny kształtu. Niewłaściwie zaprojektowana obróbka mechaniczna może zdecydowanie zwiększyć koszt produkcji oraz wydłużyć czas o...
28.09.2017
W tej części artykułu poświęconego obróbce mechanicznej obwodów drukowanych opiszemy najistotniejsze parametry warunkujące czas frezowania oraz zasady poprawnego przygotowania samego procesu. W dalszej części zajmiemy się technikami umożliwiającymi jego optymalizację. Przed...
06.06.2017
Struktura obwodów wielowarstwowych jest dużo bardziej złożona w porównaniu z obwodami drukowanymi z jedną czy dwoma warstwami miedzi.   Dlatego też o niektóre aspekty budowy obwodu drukowanego warto zadbać  już na etapie jego projektowania.  ...
17.05.2017
Panele frezowane i rylcowane Każdy kształt obwodu, poza prostokątnym, wymaga zastosowania obróbki mechanicznej frezowaniem. Rylcowanie jest konieczne jeśli obwody w panelu posiadają choć jedną prostą krawędź pionową lub poziomą, frezowanie możliwe wtedy będzie dla pozostał...
09.05.2017
Jednym z popularnych narzędzi do projektowania obwodów drukowanych jest oprogramowanie EAGLE. Firma Autodesk, która nim administruje od lata zeszłego roku, zdecydowała o wprowadzeniu abonamentu dla użytkowników. Dotychczas jednorazowy zakup licencji (w...
27.04.2017
Kierunek rozwoju branży producentów elektroniki wyznacza stale postępujący trend miniaturyzacji sprzętu elektronicznego, przy jednoczesnym wzroście jego funkcjonalności. Tendencja związana z miniaturyzacją samych urządzeń jest już powszechnienie znana, wiąże się ona także z...
30.11.2016
Sporadycznie spotykanym błędem przy projektowaniu obwodów drukowanych jest przekroczenie minimalnych parametrów DRC (Design Rule Check). Parametry te określają możliwości technologiczne producenta obwodów drukowanych w zakresie minimalnych szerokości ścieżek, odległo...
30.11.2016
Częstym problemem, który pojawia się w dokumentacji obwodu drukowanego jest błędnie przygotowana warstwa maski antylutowniczej (ang. soldermask).   Poprawne jej wykonanie pozwoli na wyeliminowanie problemów na etapie produkcji obwodów PCB a także w procesie mon...
25.11.2016
Płytki drukowane we współczesnej elektronice stają się coraz bardziej skomplikowane, bo na coraz mniejszej powierzchni projektanci muszą umieścić coraz więcej podzespołów. Rozwiązaniami umożliwiającymi miniaturyzację przy jednoczesnym wzroście złożoności urządzeń,...
23.06.2016
Częstym błędem, który pojawia się w dokumentacji obwodu drukowanego jest błędnie przygotowana warstwa obrysowa.    Prawidłowo przygotowany obrys został przedstawiony na rys.1 - linia o stałej szerokości wskazująca jednoznacznie krawędź obwodu drukowanego.Ry...
08.02.2016
Projektując układ elektroniczny, konstruktor kieruje się wizją obwodu drukowanego o sieci połączeń gwarantującej  jego bezawaryjne i prawidłowe działanie. Opracowany projekt w wersji elektronicznej w programie CAD oraz wygenerowana dokumentacja projektowa przeznaczona dla producenta...
25.11.2015
Współpraca projektanta PCB z producentem obwodów jest bardzo istotna - im lepiej przygotowany jest pierwszy etap realizacji zamówienia, tym szybciej klient otrzymuje obwody odpowiadające jego potrzebom. Niejasna i mało precyzyjna dokumentacja produkcyjna powoduje wydłużen...
25.11.2015
Projektowanie obwodów drukowanych można zdefiniować jako proces poszukiwania najlepszego rozmieszczenia sieci połączeń komponentów układów i urządzeń elektronicznych, przy jednoczesnym zachowaniu na pożądanym poziomie ich parametrów elektrycznych, jak na przyk...
25.11.2015
Zawartość oraz jakość elektronicznej dokumentacji produkcyjnej obwodów drukowanych ma zasadniczy wpływ na szybkość i koszt uzyskania gotowych płytek. Niejasności i nieprecyzyjne informacje powodują często duże problemy we właściwej interpretacji rzeczywistych oczekiwań klient...
25.11.2015
Pierwszą część artykułu ("Elektronik" 3/15) poświęcono opisowi cech charakterystycznych prawidłowej dokumentacji produkcyjnej oraz upowszechnionym formatom plików stosowanych w branży PCB. Omówiono także typowe błędy dokumentacji samego projektu spotykane na war...
25.11.2015
Płytki drukowane PCB są najczęściej stosowane w urządzeniach i układach elektronicznych pracujących z niskimi napięciami - tam nieustannie dąży się do minimalizacji rozmiarów poprzez zmniejszanie elementów tworzących mozaiki. Płytka drukowana coraz częściej znajduje r&...