Powiadomienia:
Oświadczenia:

Polityka prywatności

Zgody:
22.11.2018
Obserwowany od kilkunastu lat rozwój technologii szerokopasmowego Internetu, bezprzewodowej komunikacji, wzrost mocy obliczeniowej komputerów i mikrosystemów, wykreował nowe możliwości w wielu dziedzinach życia. Powstały inteligentne urządzenia (ang. smart devices), kt&oac...
22.11.2018
„Smart factory” to hasło, które pojawia się już od dłuższego czasu w zagranicznej prasie branżowej. Coraz częściej wspominane jest także w kontekście rodzimego przemysłu. Pełna automatyzacja produkcji wydaje się być obecnie jedynym słusznym kierunkiem rozwoju, powol...
20.06.2018
Montaż elementów elektronicznych na obwodach wykonanych na cienkich laminatach, o grubości 0,5 mm i mniejszej, może być utrudniony. Problemem jest bowiem uginanie laminatu pod ciężarem elementów oraz wyginanie/skręcanie pod wpływem wysokiej temperatury, występującej podczas p...
07.06.2018
Laminat bazowy wykorzystywany do produkcji PCB doskonale nadaje się do wykonania maskownic lub płyt czołowych urządzeń małoseryjnych. Stosuje się wtedy zazwyczaj materiał o podłożu epoksydowo-szklanym FR4. Posiada on dobre właściwości mechaniczne oraz izolacyjne, ponadto charakteryzuje...
16.05.2018
Bardziej złożone rozwiązania techniczne, można realizować na powierzchni obwodów drukowanych, przy wykorzystaniu typowych ich elementów, takich jak ścieżki oraz otwory metalizowane.   Pierwszym z tego typu rozwiązań są zintegrowane moduły montowane powierzchniowo,...
19.04.2018
Obwód drukowany najczęściej definiowany jest jako układ ścieżek miedzianych, umieszczonych z obu stron podłoża dielektrycznego, połączonych odpowiednio położonymi otworami metalizowanymi, tzw. przelotkami (rys.1).     Rys.1     Jego zasadni...
29.12.2017
Maski przygotowywane są jako warstwy negatywowe. Elementy na nich umieszczone będą w rzeczywistości obszarami wolnymi od farby. Zazwyczaj są to pady SMD lub otwory montażowe, które można definiować na dwa sposoby (rys. 1): - miedzią, czyli maska nie wpływa na wielkość padu &nda...
29.12.2017
Parametrem charakteryzującym wykonanie maski jest jej grubość. W przypadku maski mokrej jest to maksymalnie  40 µm ÷ 50 µm (grubość na obszarach mas) zakładając, że nakłada się ją na miedź o typowej grubości 35 µm. Maska ma tendencję do spływania z kra...
27.12.2017
Maskę antylutowniczą (mokrą) nakłada się na powierzchnię obwodów drukowanych jedną z dwóch metod: sitodrukową oraz fotodrukową.   Metoda sitodrukowa polega na nałożeniu obrazu maski za pomocą sita, a następnie utwardzeniu jej termicznie lub przy pomocy promien...
18.12.2017
Mozaiki obwodów drukowanych wykonane są z miedzi, jej zasadniczym walorem jest bardzo dobre przewodnictwo ciepła i prądu elektrycznego. Właściwością tego metalu jest jednak to, iż w kontakcie z powietrzem i wilgocią łatwo ulega niekorzystnemu zjawisku utleniania. W celu ochrony moza...
22.06.2017
Czy ktoś pamięta jeszcze wiertarkę AWS-1 NC? Gdy w 1985 roku TS PCB TECHNO-SERVICE S.A. rozpoczynało swoją działalność produkcyjną, stanowiła ona dumę początkującego parku maszynowego.     fot. wiertarka awS-1 NC_archiwum TS PCB Techno-Service S.A. &n...
22.06.2017
Zaglądając do archiwum TS PCB TECHNO-SERVICE S.A. przedstawiamy zdjęcie zrobione latach '80, prezentujące używaną ówcześnie szczotkarkę.     fot. szczotkarka_archiwum TS PCB TECHNO-SERVICE S.A.     Obecna maszyna stosowana w parku maszyn...