Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Najnowsze sprawozdania Instytutu Kolejnictwa

2015-11-04

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy kolejne sprawozdania Instytutu Kolejnictwa (Sprawozdania nr IK.LKA93.A249/15 oraz IK.LKA96.A250/15). Dotyczą one oznaczenia właściwości palnych laminatów 0,71-FR4 (ILM-U1)-35/35 Cu oraz 1,55-FR4 (ILM-R1)-18/18 Cu stosowanych do płytek drukowanych dwustronnych i wielowarstwowych. Badania zostały wykonane 21.12.2015 i tak jak poprzednie, obejmowały oznaczenie zapalności metodą wskaźnika tlenowego. Badane laminaty spełniają wymagania PN-EN 45 545-2:2013 dla R24 na poziomie ryzyka HL1, HL2 i HL3.