Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Projekt ANTARES KN SimLE oraz KN Medycyny Kosmicznej z Uniwersytetu Zielonogórskiego

2018-09-11

Projekt ANTARES jest realizowany we współpracy Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koła Naukowego SimLE.

 

Zakłada on przebadanie wpływu umiarkowanej dawki promieniowania kosmicznego na tkanki ludzkie. Badania mają na celu sprawdzenie czy częste loty samolotami pasażerskimi mogą wpłynąć na procesy kancerogenne. Próbki tkanek ludzkich zostaną wysłane w balonie na wysokość około 30 000 m. Pozwoli to na narażenie ich na promieniowanie kosmiczne, które mogłyby otrzymać podczas kilku lotów samolotem pasażerskim.

 

Jest to już drugi etap wspólnie realizowanego projektu. Pierwszy zakończył się badaniami wstępnymi, które zostały zrealizowane w trakcie mikrobiologicznej misji stratosferycznej. Dodatkowo, zostały przeprowadzone badania naziemne zrealizowane w zbudowanej przez SimLE komorze próżniowej.  

 

W projekcie ANTARES Koło Naukowe SimLE jest odpowiedzialne za przygotowanie sondy atmosferycznej oraz przeprowadzenie misji stratosferycznej aż do momentu przekazania napromieniowanych tkanek Kołu Naukowemu Medycyny Kosmicznej. 

 

Po wykonaniu badań, oba koła naukowe opublikują ich wyniki. Zostaną one także zaprezentowane na konferencjach naukowych, m. in. Near Space Conference, Space Medicine EXPO. 

 

Na potrzeby projektu ANTARES wyprodukowaliśmy dwa rodzaje obwodów drukowanych.

Młodym życzymy naukowcom wysokich lotów!