Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Zmiana adresów e-mail

2019-05-14

Informujemy, że wraz ze zmianą adresu strony internetowej TS PCB na www.tspcb.pl, zmianie ulegną także firmowe adresy e-mail.

 


 

Wszystkie adresy do korespondencji elektronicznej mają obecnie rozszerzenie @tspcb.pl.

Wiadomości e-mail kierowane na stare adresy (@technoservice.com.pl) będą odbierane i czytane.

 


 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na na aktualne adresy e-mail podczas komunikowania się z nami oraz o ich uaktualnienie w Państwa poczcie elektronicznej.