Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Czym jest mostek i kiedy się go stosuje w przypadku PCB?

05.01.2023

Prawidłowo przebiegająca produkcja PCB polega między innymi na zachowaniu najwyższej
możliwej jakości materiałów oraz urządzeń do obróbki mechanicznej. Dostosowanie
rozwiązań do warunków technicznych musi się odbywać zgodnie z zasadami, które
pozwalają stworzyć produkt o pożądanych parametrach. Dotyczy to także takich rozwiązań z
obszaru obróbki mechanicznej, jak rylcowanie, którego nie można wykonać w każdym
przypadku. Wówczas rozwiązaniem może być zastosowanie mostków.

 

Kiedy należy rozważyć wstawienie mostków w panelu?

 

Wstawianie mostków ma uzasadnienie w sytuacji, kiedy pojedynczy obwód drukowany jest
na tyle niewielki, iż można jego montaż przeprowadzić w tzw. panelach, czyli grupach
obwodów połączonych ze sobą i otoczonych ramką, a kształt płytek, rozłożenie miedzi na
płytce lub po prostu życzenie klienta uniemożliwiają zastosowanie rylcowania, czyli
nacinania linii pomiędzy poszczególnymi płytkami w panelu, które pozwalają na późniejsze z
niego wyłamanie pojedynczych obwodów. Sama ramka ma także dodatkową funkcję -
umożliwia zamontowanie panelu w automacie montażowym. Po zakończeniu stosownej
obróbki mechanicznej, a wcześniej testów wizualnych i elektrycznych, panele te są
dostarczane do klienta, który łamie je w taki sposób, aby wyjąć z nich gotowe obwody
drukowane.

 

 

Czym są mostki?

 

Jednym z kluczowych powodów wykluczających obróbkę mechaniczną za pomocą
rylcowania jest bliskość ścieżek lub komponentów. Inną okolicznością może być to, iż kształt
obwodu drukowanego wymusza zastosowanie frezarki, tj. pojedyncze PCB mają okrągły lub
ukośny kształt (nie są prostokątami). Rylcowanie, a więc użycie szybkoobrotowych noży
tarczowych nie jest również możliwe w przypadku laminatu, którego grubość jest mniejsza
niż 0,5 mm. W przypadku laminatów grubszych niż 2,4 mm ręczna separacja obwodów
może być kłopotliwa z uwagi na konieczność zastosowania dużej siły. Ponadto tolerancja
wymiarowa obwodów krawędzi rylcowanych w najlepszym przypadku wynosi ±0,1 mm, co
nie gwarantuje krawędzi o wysokiej jakości. Poza tym frezowanie może być po prostu
wymogiem producenta danego urządzenia, do którego trafi dany obwód drukowany.
W związku z powyższym w wielu sytuacjach w finalnej obróbce mechanicznej stosuje się
frezowanie. To proces, który gwarantuje znacznie lepszą jakość krawędzi i pozwala uzyskać
wspomniane mostki. Rozumie się przez nie wyfrezowane paski materiału łączące
sąsiadujące ze sobą w panelu obwody. Kluczowe w tym wypadku jest takie umiejscowienie
mostków, aby przy wyłamywaniu (czyli oddzielaniu poszczególnych obwodów drukowanych
od panelu) każdy mostek w tej samej osi łamał się jednocześnie. W przeciwnym wypadku
może dojść do rozwarstwienia i nieodwracalnego uszkodzenia PCB.

 

Jak zbudowane są mostki?

 

Mostki dzieli się na perforowane (z otworami) oraz bez perforacji. W Techno-Service S.A. TS
PCB, o ile zamówienie nie stanowi inaczej, stosujemy mostki perforowane. Ponadto, aby
zapewnić odpowiednią stabilność panela, jeden mostek jest umieszczany na każde 50 mm
długości płytki. W przypadku mostków perforowanych minimalna odległość ścieżek, padów
lub masy od krawędzi otworów perforacji wynosi 10 milsów.

Zobacz także:
 
Newsletter: