Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Integr8tor – rozwiązywanie problemów

11.09.2018
Michał Meironke

Jeżeli w trakcie analizy dokumentacji technologicznej projektu przez program Integr8tor (skrót I8), wymagana jest interwencja operatora, przetwarzanie zostaje zatrzymane, a projekt zyskuje status „wyjaśniany”. Integr8tor  umożliwia wgląd w listę napotkanych problemów (rys. 1). Niektóre z nich są skutkiem błędnego rozpoznania warstw lub detekcji obrysu. Można je rozwiązać we wbudowanym edytorze, który pozwala ręcznie przypisać właściwy typ warstwom, narysować obrys na podstawie rysunków poszczególnych warstw lub bezpośrednio wpisać wymiary płytki.

Znakomita większość problemów pochodzi jednak z uchybień występujących w dokumentacji projektowej.

 

Rys. 1. Lista problemów wynikłych przy analizie.

 

Poniżej zamieszczamy listę typowych problemów tego typu:

 

  • Kilka dokumentacji projektu.

Gdy w przesłanych plikach znajduje się kilka dokumentacji, czasami w różnych formatach, Integr8tor nie jest w stanie określić, który zestaw plików jest tym właściwym przeznaczonym do produkcji.

Należy zawsze dbać o to, aby dokumentacja była jednoznaczna i zawierała wszelkie potrzebne informacje.

 

  • Najnowsze oprogramowanie CAM nie obsługuje starego formatu RS274D.

Warto wspomnieć, że nowsza i powszechnie dziś stosowana wersja RS274X funkcjonuje od niemal 20 lat. Przesyłanie plików w starszych formatach nastręcza coraz większych trudności przy wczytywaniu projektu do programu CAM. W roku 2014 wdrożono kolejną wersję formatu oznaczoną jako Gerber X2, który zawiera dodatkowe informacje na temat typu warstw, dzięki którym proces zautomatyzowanej analizy jest łatwiejszy.

 

  • Niejednoznaczny obrys.

Problem spowodowany najczęściej brakiem warstwy obrysowej obwodu lub niepełnym obrysem (brakujące krawędzie). Spotykane są także projekty posiadające kilka różnych obrysów lub zawierające kilka mniejszych obwodów, które co prawda posiadają swoje obrysy, ale ułożone są w panel o brakującym obrysie. W tym przypadku program zwraca komunikat o niejednoznacznym obrysie.

 

  • Problemy z warstwami wierceń.

Wynikają one najczęściej z osobnej generacji plików mozaiki oraz plików obróbki mechanicznej, które niekiedy nie są dołączane do dokumentacji wskutek niedopatrzenia. Innym problemem są powielone pliki wierceń np. o różnych rozszerzeniach. Pliki te mogą mieć inną strukturę, choć zawierają identyczny zestaw otworów. Niekiedy plik wierceń co prawda występuje, ale brakuje w nim definicji średnic narzędzi. Integr8tor rozpoznaje programy wierceń ślepych i zagrzebanych przelotek, ale wymagane jest dodanie do dokumentacji pliku definiującego, które warstwy łączy dany typ otworów (najczęściej z rozszerzeniem .drr). Automatycznie rozróżniane są również otwory metalizowane oraz niemetalizowane.

Dobrą praktyką jest dodawanie pliku z mapą wierceń (ang. drillmap lub drill draw), która wskazuje położenie otworów za pomocą unikalnych symboli dla poszczególnych średnic narzędzi.

 

  • Przesunięcie frezowania.

Najczęstszym problemem jest przesunięcie obrazu względem pożądanego położenia. Aby temu zapobiec, na etapie przygotowywania projektu można dodać na każdej warstwie punkty referencyjne, leżące poza obrysem obwodu. Dzięki temu program jest w stanie odpowiednio zgrać warstwy względem siebie.

 

  • Kolejności warstw wewnętrznych.

I8 zwykle ustala kolejność warstw wg. rozszerzeń plików np.: .G1, .G2, itd., komentarzy z plików Gerber lub przeszukuje inne pliki zawierające kolejność np.: .rep, .extrep. Jeśli nie jest możliwe jednoznaczne określenie kolejności warstw, I8 zwraca stosowny komunikat. Dobrym zwyczajem jest podawanie kolejności warstw np. na warstwie mechanicznej, czy w osobnym pliku lub numerowanie warstw miedzi na mozaice poszczególnych plików.

 

 

Zobacz także:
 
Newsletter: