Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Prawidłowe przygotowanie obrysu PCB

23.06.2016

Częstym błędem, który pojawia się w dokumentacji obwodu drukowanego jest błędnie przygotowana warstwa obrysowa. 
 
Prawidłowo przygotowany obrys został przedstawiony na rys.1 - linia o stałej szerokości wskazująca jednoznacznie krawędź obwodu drukowanego.Rys. 2 pokazuje dodatkowo jego zestawienie razem z warstwą mozaiki.
 
Rys. 1. Prawidłowy obrys obwodu drukowanego (widocznę są również otwory).
 
Rys. 2. Prawidłowy obrys obwodu drukowanego zestawiony z warstwą mozaiki (widocznę są również otwory).
 
Osadzenie tak przygotowanej warstwy obrysowej na pozostałych warstwach projektu (mozaika, maska opis itd.) zwykle nie powoduje większych problemów. Może się jednak zdażyć, że np. część elementów mozaiki będzie dolegała do krawędzi (zwykle powinno zachować się odpowiednią odległość) i w momencie osadzenia na niej obrysu dojdzie do ich zwarcia (rys. 3). Moze się wydawać, że usunięcie linii obrysowej nie sprawi problemu, jednak należy pamiętać, że jest to ręczna operacja w której bardzo łatwio popełnić błąd.
 
Rys. 3. Linia obrysowa zwierająca pady dolegające do krawędzi.
 
Zdarza się również, że warstwa obrysowa zawiera dodatkowe elementy (np. znaczniki montażowe, obrysy elementów itd.), które nie powinny się na niej znaleź (rys. 4 oraz rys. 5.).
 
Rys. 4. Warstwa obrysowa płytki zawierająca wewnątrz nieporządane obrysy elementów.
 
Rys. 5. Warstwa obrysowa płytki zawierająca wewnątrz nieporządane obrysy elementów - zestawienie z warstwą miedzi.
 
Osadzenie takiej warstwy na np. mozaice (rys. 6.) może doprowadzić do problemu pokazanego na rys. 7. 
 
Rys. 6. Warstwa obrysowa płytki zawierająca wewnątrz nieporządane obrysy elementów osadzona na warstwie miedzi.
 
Rys. 7. Elementy warstwy obrysowej powodujące powstanie zwarć na mozaice.
 
W celu uchronienia się przed powstaniem opisanych wyżej problemów, należy obrys płytki osadzać na osobnej warstwie mechanicznej np. GM1. Może ona zawierać również wewnętrzne frezowanie oraz linie rylcowania. Jeżeli chcemy jednak dostarczyć dokumentację, która nie budzi żadnych wątpliwości, to warto frezowania oraz rylcowanie przenieść do osobnych warstw.  Linie, znaczniki oraz napisy nie stanowiące elementów obrysu płytki powinny zostać przeniesione na odrębną warstwę mechaniczną.
Zobacz także:
 
Newsletter: