Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Klasy IPC wykonania obwodów

17.11.2016

Zgodnie z treścią dokumentu IPC-A-600 rozróżniamy trzy ogólne klasy produktu końcowego. Celem wprowadzenia tej klasyfikacji było wskazanie następujących różnic:
  • procesu produkcji,
  • technologicznego zaawansowania,
  • wymagań niezawodności funkcjonowania w zależności od przeznaczenia płyty.
Dodatkowo dokument ten definiuje trzy poziomy jakości:
  • stan docelowy – stan w wielu przypadkach bliski ideałowi; to warunek pożądany ale nie zawsze osiągalny  i może nie być konieczny aby zapewnić niezawodności pracy płyty drukowanej;
  • stan dopuszczalny – wskazuje stany niekoniecznie idealne, ale wystarczające do zapewnienia bezawaryjnej pracy płyty drukowanej; można określić że to swoiste minimum, jakie musi spełnić obwód drukowany;
  • stan niezgodny – jak sama nazwa wskazuje, stan który może nie wystarczać do zapewnienia niezawodnej pracy płyty drukowanej.
Stany oraz klasy opisane w IPC-A-600 mają na celu przedstawić typowe praktyki przemysłowe. Charakteryzują, precyzują i ułatwiają kwalifikację.
Klasą o najniższych wymaganiach jest Klasa 1 – to ogólne produkty elektroniczne domowego zastosowania – zabawki, nieskomplikowane urządzenia i sprzęty AGD i niektóre sprzęty komputerowe, o ograniczonym czasie życia, gdzie jedynym wymaganiem jest działanie gotowego produktu.
Klasą o wyższych wymaganiach jest Klasa 2 – to produkty ogólnej elektroniki przemysłowej i usługowej – sprzęt telekomunikacyjny, niektóre maszyny i urządzenia przemysłowe, produkty gdzie wymagana jest niezawodność i wydłużony czas życia, a nieprzerwane działanie jest pożądane, ale nie jest warunkiem krytycznym.
Klasą o najwyższych wymaganiach jest Klasa 3 – to produkty najwyższej niezawodności – to produkty, gdzie krytyczna jest ciągłość i niezawodność działania, lub działanie na żądanie, niesprawność nie może być tolerowana, a produkt musi zadziałać zawsze, kiedy jest potrzebny. Powszechnie stosowaną praktyką jest przypisywanie klasy 3-ciej produktom dla przemysłu motoryzacyjnego, aparatury medycznej czy sprzętu zabezpieczającego.
 
Określenie klasy wykonania należy do obowiązków kupującego. W przypadku akceptacji klasy przez producenta płytki, jego obowiązkiem jest spełnienie wytycznych dopuszczenia zawartych w IPC-A-600 oraz IPC6012 i innych powiązanych dokumentach.
Należy jednak wspomnieć, iż użycie jednej klasy dla konkretnej charakterystyki nie oznacza, że wszystkie pozostałe charakterystyki muszą odpowiadać tej samej klasie. Na przykład Klient może określić, że w wykonanych płytkach „Odstęp pomiędzy przewodnikami” powinien spełniać wymagania dla Klasy 3, a pozostałe cechy powinny spełniać wymagania dla klasy 2. Ale to Klient ponosi ostateczną odpowiedzialność za przyporządkowanie klasy, wg której ma być wykonany produkt. Dlatego też wymaganie takie musi być formalnie przekazane producentowi i przezeń zaakceptowane. W przypadku zaistnienia konfliktu, dokument IPC-A-600 precyzuje następującą kolejność pierwszeństwa:
 
1. Zlecenie zakupu (zawierające wyjątki do rysunku głównego, jeżeli istnieją).
2. Dokumentacja dostawy zawierająca szczegółowe wymagania Klienta (np. rysunek główny).
3. Inne dokumenty wskazane przez Klienta.
4. Specyfikacja niezawodności produktu końcowego, taka jest seria IPC-6010m jeżeli jest przywołana przez Klienta.
5. Niniejszy dokument dopuszczenia (tzn. IPC-A-600).
 
W przypadku cech i charakterystyk nieujętych w powyższych dokumentach, będą one wiążące tylko i wyłącznie w przypadku sformułowania przez użytkownika i zaakceptowania przez producenta obwodu (as agreed between user and suplier).
 
TS PCB wykonuje obwody drukowane wg wytycznych Klasy 2. Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość produkcji płyt w oparciu o wymagania Klasy 3.
Zobacz także:
 
Newsletter: