Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Produkcja obwodów drukowanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - podczyszczalnia ścieków

31.01.2018
Elżbieta Klecha, Łukasz Romik

W produkcji obwodów drukowanych występuje wiele tzw. procesów mokrych, podczas których wykorzystywana jest woda. Powstają tam ścieki poprodukcyjne, cześć z nich trafia do kanalizacji miejskiej. Wymagany stan oraz objętość ścieków, które można odprowadzić do kanalizacji, określa operat wodnoprawny.

 

Dokument ten szczegółowo definiuje m.in. dopuszczalny stan ścieków głównie na podstawie poziomu zawartości metali ciężkich, wartości pH ścieków oraz chemicznego zapotrzebowania na tlen.

 

Do kondycjonowania ścieków do wymaganego poziomu wykorzystywana jest zakładowa podczyszczalnia. Przetwarza ona przede wszystkim tzw. ścieki popłuczne z płuczek po procesach takich jak:  złocenie chemiczne, galwaniczne miedziowanie, trawienie miedzi, grafitowanie oraz pumeksowanie. Podczyszczane są również niektóre kąpiele z procesów złocenia chemicznego, grafitowania oraz galwanicznego miedziowania.

 

Poziom zanieczyszczeń ścieków jest stale i wielotorowo monitorowany. Częstotliwość i zakres badań jest następujący:

  • codziennie w laboratorium TS PCB – na zawartość niklu oraz miedzi,
  • kontrolnie w laboratorium zewnętrznym, raz na kwartał - badanie na zawartości kadmu,
  • kontrolnie w laboratorium zewnętrznym, raz na pół roku – badanie na zawartość pozostałych metali ciężkich,
  • odbiorca ścieków bada próbki systematycznie, w określonych przez siebie terminach.

 

Dzięki ciągłym inwestycjom w park maszynowy oraz wykorzystywaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, TS PCB minimalizuje zużycie wody w procesach mokrych oraz objętość wytwarzanych ścieków.

 

Zobacz także:
 
Newsletter: