Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Narzędzia dla montażystów układów elektronicznych

20.06.2018
Łukasz Romik

Montaż elementów elektronicznych na obwodach wykonanych na cienkich laminatach, o grubości 0,5 mm i mniejszej, może być utrudniony. Problemem jest bowiem uginanie laminatu pod ciężarem elementów oraz wyginanie/skręcanie pod wpływem wysokiej temperatury, występującej podczas procesu montażu. W celu usztywnienia panelu można zastosować tzw. fiksturę montażową lub adapter, którego przykładowy projekt został przedstawiony na rys. 1. Adapter ułatwia proces montażu elementów poprzez zwiększenie sztywności obwodów.

 

Rys. 1. Przykład adaptera do montażu cienkich obwodów

 

Jest to laminat bez miedzi o grubości większej niż grubość montowanego obwodu - najczęściej 1,55 ÷ 2 mm, posiadający wyfrezowany na głębokość kształt (żółty obszar), w którym umieszczany jest pakiet montażowy.

 

Na rysunku widoczne są również półkoliste wycięcia (kolor niebieski), również frezowane na głębokość, które ułatwiają operatorowi wyciąganie pakietu z adaptera („podfrezowania” na palce).

 

Inny typem adapterów są tzw. maskownice do testowania. Są to elementy składowe adapterów, służących do przeprowadzenia testu funkcjonalnego zmontowanych pakietów. Zdarza się, że tego typu elementy zamawiane są w komplecie z obwodem drukowanym. Jest to najczęściej sam laminat bez miedzi z wywierconymi otworami montażowymi oraz otworami pod punkty testowe. Dodatkowo, na górnej warstwie naniesiona jest warstwa opisowa, która zawiera nazwy poszczególnych punktów testowych oraz dodatkowe elementy identyfikacyjne (nazwa fikstury, logo, rewizja itd.).

 

Montażyści wykorzystują również inne typy adapterów/narzędzi, które ułatwiają im montaż nietypowych zleceń. Używane są różnego rodzaju dystanse, podkładki, czy też kształtowniki ułatwiające wykonanie nietypowych połączeń np. trwałego zespolenia dwóch zmontowanych obwodów drukowanych.

 

Zobacz także:
 
Newsletter: