Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:
Projekt
 

Powszechnie akceptowalnym formatem plików dla projektów obwodów drukowanych jest Extended Gerber RS-274X/X2 wraz z plikami wierceń w formacie Excellon.

Oprócz tego akceptujemy pliki w formatach:
1. ODB++,
2. Eagle BRD*,
3. Gerber RS-274D + osobny plik/pliki z aperturami,
4. Mania-Barco DPF,
5. GraphiCode GWK.

 

*Z uwagi na różnorodność formatów oraz ustawień warstw programu Eagle zalecamy przesłanie samodzielnie wygenerowanych zbiorów w formacie Gerber. Ma to na celu uniknięcie ewentualnych rozbieżności wynikających z indywidualnej konfiguracji oprogramowania.
W przypadku problemów z eksportem plików do formatu Gerber zachęcamy do zajrzenia do działu Do pobrania i zapoznania się z dostępnymi tam instrukcjami (link). Instrukcje przedstawiają schemat generowania plików Gerber wg. standardowych ustawień. W przypadku, gdy w projekcie użyto niestandardową konfigurację warstw, należy podczas eksportu samodzielnie wybrać odpowiednie warstwy. Jeżeli w projekcie określony został stos warstw prosimy o jego przesłanie (np. w formacie png).
Po wygenerowaniu plików Gerber zachęcamy do skontrolowania poprawności eksportu w dostępnej online przeglądarce Gerberów (np. https://gerber.ucamco.com/).

 

 

Tak, pliki zostaną sprawdzone zgodnie z naszą procedurą:
- przeprowadzimy DRC (Design Rule Check),
- sprawdzimy poprawność programu wierceń,
- sprawdzimy odsłonięcia na maskach,
- przytniemy opis nachodzący na pady i wychodzący poza obrys płytki.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności projektu skontaktujemy się z Państwem.

Technologia
 

Oferta specjalna "Prototyp TSka" dedykowana jest konstruktorom, którzy chcą sprawdzić projekt przed uruchomieniem serii produkcyjnej. Oferta wiąże się z brakiem kosztów dokumentacji trwałej. Jej zaletą są również krótkie terminy realizacji: 
- 7 dni roboczych (ekspres 4 dni) dla obwodów jednostronnych i dwustronnych, 
- 9 dni roboczych (ekspres 5 dni) dla obwodów czterowarstwowych. 
Maksymalna powierzchnia zlecenia TSka wynosi 12 dm2.
Minimalny wymiar pojedynczej płytki to 30 mm × 30 mm.
Więcej informacji znajduje się w warunkach realizacji zamówień TSka.

Oferty
 

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej. Umożliwia on wycenę serii prototypowej oraz produktu 5 LT. Projekty obwodów drukowanych wyceniane są także po przesłaniu zapytania ofertowego na adres: marketing@tspcb.pl.

 

Na koszt wykonania obwodu wpływ ma wiele elementów, między innymi: liczba warstw, elementy dodatkowe występujące na płytce (np. złocenie, maska zrywalna), a także stopień skomplikowania obwodu. Cena zależy również od wielkości zamówienia. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie po przesłaniu zapytania ofertowego.

Zamówienia
 

Dzień złożenia zamówienia będzie liczony jako pierwszy dzień realizacji, jeśli zamówienie zostało złożone przed 9:00 rano danego dnia roboczego.
W przypadku zamówień „24h” zamówienie należy złożyć maksymalnie do godziny 13:00 danego dnia roboczego. 
W przypadku jakichkolwiek wyjaśnień (np. dotyczących materiału, technologii, cen) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na wszystkie wiadomości e-mail informujące o zmianach terminu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

Zamówienia złożone zarówno drogą mailową, jak i poprzez formularz na stronie internetowej, potwierdzane są każdorazowo automatyczną wiadomością e-mail zawierającą:
- numer zlecenia,
- nazwę obwodu,
- termin realizacji podany jako odpowiedni tydzień w roku.

Wygląd automatycznej odpowiedzi e-mail z potwierdzeniem zamówienia:

 

Zamówienia złożone zarówno drogą mailową, jak i poprzez formularz na stronie internetowej, potwierdzane są każdorazowo automatyczną wiadomością e-mail, tak jak w przypadku terminów zwykłych. Aby potwierdzić konkretny dzień realizacji zamówienia, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

Prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM. W razie braku informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu weryfikacji adresu mailowego.

Płatności
 

W przypadku przedpłaty czas realizacji zamówienia (dostawy) liczy się od momentu wpłynięcia należności na nasz rachunek bankowy lub od przesłania potwierdzenia wpłaty. 

 
 
Do otrzymanych przedpłat wystawiamy faktury zaliczkowe, które zawierają specyfikację zamówienia. Jeżeli faktura zaliczkowa obejmuje całą zapłatę 
za zamówienie, po wydaniu towaru wystawiamy fakturę rozliczającą (końcową), przywołując w niej numer odpowiedniej faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa dotyczy rozliczeń finansowych, w tym także VAT. Przekazanie zaś towaru i jego przyjęcie następuje za pośrednictwem faktury rozliczającej.

 

Dostawa
 

Dostawy na terenie kraju realizujemy standardowo przy współpracy z firmą kurierską DHL, ale w chwili złożenia zamówienia Klient może określić indywidualnie formę dostarczenia towaru np. odbiór osobisty z naszego zakładu produkcyjnego.

 

W przypadku braku dostawy w wyznaczonym terminie prosimy o ponowną weryfikację przyrzeczonej daty wysyłki, zawartej w automatycznym potwierdzeniu zamówienia. Prosimy także o zwracanie uwagi na wszystkie wiadomości e-mail informujące o zmianach terminu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

Tak, istnieje możliwość wysyłki zamówienia na dowolny adres. Prosimy o wyszczególnienie takiej informacji podczas składania zamówienia. 

Reklamacje
 

Reklamację można zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres reklamacje@tspcb.pl z opisem zaistniałego problemu, dołączając zdjęcia. W przeciągu 24h od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Strona Internetowa
 

System internetowej obsługi klienta nie dopuszcza możliwości rejestracji dwóch użytkowników pod jednym numerem NIP. Aby zarejestrować się na konto już utworzone należy podać hasło i login. 
W przypadku braku hasła należy skorzystać z opcji odzyskiwania go ("Zapomniałeś hasła?"). 
W przypadku braku zarówno hasła, jak i loginu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta z prośbą o dodanie użytkownika do konta firmowego.

 

Tak, w tym celu prosimy o zgłoszenie takiej prośby na adres: marketing@tspcb.pl.

 

Termin, który można wybrać w formularzu zamówienia na stronie internetowej, nie jest zawsze aktualny. Czas trwania procesu produkcyjnego, szczególnie podczas dużego obciążenia produkcji, jest trudny do przewidzenia. Zapewnienie konkretnej daty wybranej przez Klienta może okazać się niemożliwe. Potwierdzenie terminu znajduje się w automatycznym e-mailu generowanym każdorazowo po złożeniu zamówienia. Termin można potwierdzić także poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

Nie, informacja o innym adresie wysyłki i innych danych do faktury musi zostać każdorazowo wpisana w odpowiednim miejscu na formularzu zamówienia.