Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

O czym warto pamiętać podczas projektowania obwodów wielowarstwowych?

06.06.2017
Łukasz Romik

Struktura obwodów wielowarstwowych jest dużo bardziej złożona w porównaniu z obwodami drukowanymi z jedną czy dwoma warstwami miedzi.  
Dlatego też o niektóre aspekty budowy obwodu drukowanego warto zadbać  już na etapie jego projektowania.
 
Poniżej znajduje się kilka ogólnych porad, które pozwolą uniknąć większości podstawowych problemów – pojawiających się zarówno podczas produkcji jak i pracy gotowego urządzenia.
 
  • jasno określać kolejność poszczególnych warstw miedzi;
  • stosować co najmniej dwa prepregi pomiędzy warstwami miedzi;
  • stosy warstw budować w oparciu o dostępne u danego producenta materiały;
  • obwody z miedzią na warstwach wewnętrznych grubszą niż 35 µm oraz o małej powierzchni miedzi na warstwach wewnętrznych wymagają stosowania większej liczby prepregów (>2);
  • podczas tworzenia stosu warstw należy uwzględnić 10% tolerancję grubości warstw dielektrycznych;
  • należy kontrolować wartości parametrów DRC także na warstwach wewnętrznych – zwłaszcza szerokości pierścieni (ang. annular ring);
  • w miarę możliwości uzupełniać puste obszary warstw wewnętrznych dodatkowymi obszarami miedzi niefunkcjonalnej;
  • stosować łezki pomiędzy padem, ą ścieżką (warstwy wewnętrzne);
  • usuwać niefunkcjonalne pady na warstwach wewnętrznych;
  • warstwy miedzi oraz warstwy dielektrycznie projektować symetrycznie względem środka obwodu.
Zobacz także:
 
Newsletter: