Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Budowa obwodu wielowarstwowego

06.04.2017
Łukasz Romik

Rdzeń, prepreg & folia miedziana.

 

Obwody wielowarstwowe, w porównaniu z obwodami jedno- oraz dwuwarstwowymi,  posiadają bardziej rozbudowaną strukturę warstw.

Przykładowa budowa (ang. stackup) została pokazana na rys. 1., który przedstawia stos warstw typowego obwodu 4-warstwowego. Zbudowany jest on z trzech podstawowych elementów: rdzenia (1), prepregów (2) oraz folii miedzianych (3).

 

Rys.1. Typowa budowa obwodu drukowanego 4-warstwowego.

 

Poniżej przedstawiamy definicję poszczególnych elementów:

 

Rdzeń – dwustronny laminat na którego warstwach miedzi odwzorowywane są warstwy wewnętrzne obwodów wielowarstwowych. Grubość folii miedzianej jest zazwyczaj grubością docelową ponieważ normalnie nie przechodzą one procesu miedziowania - wyjątek stanowią obwody z przelotkami zagrzebanymi. Typowy obwód 4-warstwowy zbudowany jest na bazie jednego, 6-warstowy dwóch, a 8-warstwowy trzech rdzeni.

 

Prepreg - półprodukt laminatu w postaci kompozytowych włókien nasączonych żywicą. Jego zasadniczym zadaniem jest zapewnienie trwałości sklejenia ze sobą poszczególnych warstw obwodu wielowarstwowego w procesie prasowania. Najbardziej popularnymi prepregami są: 1080, 2125 (obecnie wycofywany), 2116, 7628 -  charakteryzują się one odmienną grubością, stopniem wypełnienia żywicą, a także gęstością splotu. Wskazane prepregi występują również w odmianie HR (ang. high resin), czyli o wysokiej zawartości żywicy. W celu zapewnienia prawidłowego połączenia wszystkich warstw, a tym samym wysokiej jakości obwodów (brak delamianacji), należy stosować min. dwa prepregi pomiędzy poszczególnymi warstwami miedzi (zapewnienie m.in. odpowiedniej ilości żywicy).

 

Folia miedziana – arkusz folii miedzianej przygotowanej do procesu prasowania. Arkusz z jednej strony jest szorstki (ma rozwiniętą strukturę) w celu zapewnienia dobrej przyczepności z prepregiem. Jego grubość jest zawsze mniejsza od wymaganej grubości docelowej z uwagi na nakładania dodatkowej warstwy miedzi w procesie metalizacji otworów (miedziowanie). Standardowo grubość dodatkowej warstwy miedzi wynosi ok. od 20 do 25 um.

Zobacz także:
 
Newsletter: