Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Prawidłowe przygotowanie warstw mozaiki

30.11.2016
Arkadiusz Kowalski

Sporadycznie spotykanym błędem przy projektowaniu obwodów drukowanych jest przekroczenie minimalnych parametrów DRC (Design Rule Check). Parametry te określają możliwości technologiczne producenta obwodów drukowanych w zakresie minimalnych szerokości ścieżek, odległości sąsiadujących ścieżek/padów oraz pierścieni otaczających otwory.
 
Większość programów do projektowania obrazu PCB posiada możliwość ustawienia i sprawdzenia parametrów DRC.
Rysunek 1 przedstawia okno przykładowej konfiguracji w programie Eagle z minimalnymi parametrami DRC, które powinny zostać spełnione przy projektowaniu obrazu PCB. 
 
 
 
Rys.1. Okno parametrów DRC z programu Eagle PCB
Zobacz także:
 
Newsletter: