Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

TEMAT MIESIĄCA: obróbka mechaniczna frezowaniem

24.08.2017
Katarzyna Lenczewska

We wrześniu zajmiemy się końcowym etapem procesu produkcji obwodów drukowanych PCB. W celu uzyskania finalnego ich kształtu, krawędzie płytek poddawane są frezowaniu lub rylcowaniu.
Zapraszamy do lektury artykułów, które dotyczyć będą:
 
- rodzajów obróbki mechanicznej,
- parametrów wpływających na czas i jakość frezowania,
- istotnych parametrów: standardowych średnik frezów, minimalnych odległości części przewodzących PCB (ścieżek i mas) od krawędzi płytki.
 
Zajmiemy się także opisem kolejnych urządzeń w parku maszynowym oraz ciekawostkami z branży.
 
Zapraszamy do lektury artykułów!
 
Zobacz także:
 
Newsletter: