Powiadomienia:
Oświadczenia:

Polityka prywatności

Zgody:
28.09.2017
Fazowanie jest to ukośne ścinanie krawędzi laminatu (wykonanie tzw. faz) najczęściej złącz krawędziowych.     W TS PCB dostępne są dwie metody wykonywania tego typu obróbki mechanicznej:   Fazowanie za pomocą frezowania na głębokość. Dzięk...
10.08.2017
Oprócz zaleceń producentów PCB oraz wytycznych pochodzących bezpośrednio od klientów, wymagania co do wykonania obwodów drukowanych zawarte są również w szeregu norm IPC m.in. w normie IPC 4761, która – w dużym skrócie, poświęcona jest...
04.08.2017
Z uwagi na dużą różnorodność funkcji oraz zastosowań obwodów drukowanych w ich strukturze mogą występować różnego rodzaju otwory. Można je klasyfikować w sposób ogólny - metalizowane/niemetalizowane lub z uwagi na kształt, czy pełnioną funkcję itd...
28.07.2017
Poza wymienionymi wcześniej parametrami podstawowymi oraz temperaturowymi, laminaty można jeszcze scharakteryzować za pomocą parametrów elektrycznych (oprócz wspomnianego wcześniej CTI), a także odporności na absorpcję wilgoci oraz zjawisko CAF.   Właściwości el...
19.07.2017
W celu ochrony przed niekorzystnymi wpływami wysokich temperatur do produkcji obwodów drukowanych PCB należy stosować laminaty o właściwościach temperaturowych, które dopasowane są zarówno do procesu montażu, jak i warunków w jakich będzie pracowało gotowe urz...
07.07.2017
Najbardziej podstawowym parametrem obwodu drukowanego jest typ laminatu, będącego materiałem bazowym jego produkcji.   Ze wszystkich dostępnych na rynku materiałów największą popularnością cieszy się FR4, czyli laminat epoksydowo-szklany. Zaspokaja on zdecydowaną wię...
28.06.2017
W przypadku wykonywania płytek w panelach, gdy niemożliwe jest zastosowanie rylcowania, do trzymania płytek PCB stosuje się tzw. mostki.   Jeżeli w zamówieniu nie zostały określone ich parametry, wstawiane są standardowo mostki perforowane. Należy pamiętać, że m...
25.05.2017
Powszechnie akceptowalnym formatem plików dla projektów obwodów drukowanych jest Extended Gerber RS-274X wraz z plikami wierceń w formacie Excellon.   Oprócz tego większość producentów PCB akceptuje pliki w formatach:   Gerber RS-...
06.04.2017
Rdzeń, prepreg & folia miedziana.   Obwody wielowarstwowe, w porównaniu z obwodami jedno- oraz dwuwarstwowymi,  posiadają bardziej rozbudowaną strukturę warstw. Przykładowa budowa (ang. stackup) została pokazana na rys. 1., który przedstawia stos warstw typ...