Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Jaka jest minimalna grubość laminatu na którym można stosować rylcowanie?

26.09.2017
Łukasz Romik

Rylcowanie polega na nacięciu laminatu na pewną głębokość (z jednej strony lub z obu stron płytki) w celu umożliwienia jej późniejszego wyłamania z panelu. Opisuje się je najczęściej dwoma parametrami :

 

  1. kąt nacięcia (standardowo 30˚),
  2. grubość nierylcowana.

   

Grubość części nierylcowanej oraz typ rylcowania (jedno- lub dwustronny) zależny jest od grubości użytego laminatu bazowego. Zależności te zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

X [mm]

A [mm]

Uwagi

≥ 0,5; < 0,8

0,15

rylcowanie jednostronne

≥ 0,8; < 2,4

0,3

rylcowanie dwustronne

≥ 2,4

20% * X

rylcowanie dwustronne

Zobacz także:
 
Newsletter: