Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Jaka powinna być minimalna odległość części przewodzących PCB (ścieżek i mas) od krawędzi płytki (linii frezowania lub rylcowania)?

26.09.2017
Łukasz Romik

Frezowanie

Zapewnienie odpowiedniej odległości miedzi od krawędzi zabezpiecza mozaikę przed uszkodzeniami podczas operacji frezowania (podrywanie miedz, przycięcie miedzi wynikające z tolerancji frezowania, odsłonięcie miedzi) oraz zabezpiecza obwód przed przebiciami elektrycznymi pomiędzy warstwami miedzi. Minimalne odległości zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Warstwy miedzi

Element na miedzi

Odległość od krawędzi

Zewnętrzne

Ścieżka/pad

10 mils (0,25 mm)

Masa

8 mils (0,20 mm)

Wewnętrzne

Wszystkie elementy

8 mils (0,20 mm)

 

Rylcowanie

W przypadku rylcowania odpowiednia odległość miedzi od krawędzi musi zostać zachowana z uwagi na profilu piły rylcującej – ma on kształt litery V (stąd ang. określenie v-cut).  Przekrój płytki z widocznym rylcowaniem został przedstawiony na poniższym rysunku.

Zatem im głębiej rylec wchodzi w płytkę (grubsze laminaty), tym wymagana jest większa odległość miedzi od krawędzi. Poniższa tabela przedstawia zależność grubości laminatu od wymaganej odległości miedzi od linii rylcowania.

 

Grubość laminatu FR4 [mm]

0,55

0,80

1,00

1,20

1,55

2,00

2,40

Minimalna odległość linii rylcowania od 
elementów przewodzących [mm]

0,15

0,21

0,26

0,31

0,4

0,52

0,62

 

Zobacz także:
 
Newsletter: