Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Elementy PCB: Typy otworów

04.08.2017
Łukasz Romik

Z uwagi na dużą różnorodność funkcji oraz zastosowań obwodów drukowanych w ich strukturze mogą występować różnego rodzaju otwory. Można je klasyfikować w sposób ogólny - metalizowane/niemetalizowane lub z uwagi na kształt, czy pełnioną funkcję itd.  
 
Poniżej przedstawiony został podział uwzględniający większość typów otworów stosowanych w obwodach drukowanych.
 
Podział podstawowy:
 • przelotki/otwory metalizowane;
 • standardowe – średnica od 0,2 mm;
 • mikroprzelotki – średnica poniżej 0,2 mm (typowe: 0,1 mm; 0,15 mm);
 • otwory niemetalizowane: średnica od 0,25 mm;
 • bez pierścienia (ang. annular ring);
 • z pierścieniem odsuniętym od krawędzi otworu;
 • z pierścieniem dolegającym do krawędzi otworu.
 
Podział ze względu na to przez jakie warstwy przechodzą/ jakie warstwy łączą:
 • PTH/NPTH – przechodzące przez całą grubość PCB;
 • ślepe/backdrilling – przelotki/otwory wiercone na głębokość (dostrzegalne z zewnątrz, ale tylko z jednej strony PCB);
 • przelotki zagrzebane – przelotki łączące warstwy wewnętrzne (niedostrzegalne z zewnątrz).
 
 
Podział ze względu na sposób wykończenia:
 • niezakryte maską – bez pokrycia lub pokryte warstwą ochronną np. HAL, ENIG itd.;
 • zakryte maską (zwykle nie są zatkane);
 • wypełnione (miedź, dielektryk);
 • wypełnione i zakryte maską (standard);
 • wypełnione i zakryte maską (płaskie, większy stopień wypełnienia).
 
Nietypowe:
 • slotholes (szczeliny);
  • szczególny przypadek: szczeliny 2D, czyli takie, w których długość szczeliny (L) jest mniejsza lub równa dwukrotności jej szerokości (2D):
L ≤ 2*D
 
 • sinkholes (fazowane).
 
Podział ze względu na tolerancję średnicy (przykłady):
 •  standardowa, typowo: + 0,1 mm / - 0,05 mm;
 •  pressfit: np. + 0,05 mm /  - 0,05 mm.
Parametry oraz zastosowanie poszczególnych typów otworów przedstawione zostaną w kolejnych artykułach.
Zapraszamy do lektury!
Zobacz także:
 
Newsletter: