Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Fazowanie krawędzi obwodów – definicja, metody fazowania

28.09.2017
Łukasz Romik

Fazowanie jest to ukośne ścinanie krawędzi laminatu (wykonanie tzw. faz) najczęściej złącz krawędziowych.

 

 

W TS PCB dostępne są dwie metody wykonywania tego typu obróbki mechanicznej:

Fazowanie za pomocą frezowania na głębokość.

Dzięki tej metodzie można wykonać fazowanie praktycznie dowolnej krawędzi PCB. Głównym ograniczeniem jest dostępność odpowiednich narzędzi – frezów stożkowych. W TS PCB standardowo stosowane są frezy:

  • Frez 30˚ -> kąt fazowania: 75˚
  • Frez 60˚ -> kąt fazowania: 60˚
  • Frez 90˚ -> kąt fazowania: 45˚

Problemem jest również wydłużenie czasu frezowania, co ostatecznie skutkuje wzrostem ceny obwodu.

Frezowanie za pomocą rylcowania

W tej metodzie do wykonania fazy wykorzystywane jest tzw. rylcowanie skokowe (na skipping) -  rylcowanie wybranego  odcinka na linii przejścia piły (normalnie nacinana jest cała linia). Krawędź budowana jest kolejnymi przejściami piły (z przesunięciem oraz zmianą głębokości). Ograniczeniem jest konieczność zapewnienia miejsca na wejście oraz wyjście narzędzia – min. 10 mm. Jest ono wymagane dla zabezpieczenia obwodu przed uszkodzeniem.

 

 

Metoda ta  nie generuje dodatkowych kosztów i pozwala na wykonanie niestandardowych kątów fazowania np. 30˚.  Jakość wykonania krawędzi złącza jest akceptowalna choć nie jest tak gładka/równa jak w przypadku fazowania frezem stożkowym.

 

Zobacz także:
 
Newsletter: