Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Mostki - budowa oraz parametry

28.06.2017
Łukasz Romik

W przypadku wykonywania płytek w panelach, gdy niemożliwe jest zastosowanie rylcowania, do trzymania płytek PCB stosuje się tzw. mostki.
 
Jeżeli w zamówieniu nie zostały określone ich parametry, wstawiane są standardowo mostki perforowane. Należy pamiętać, że minimalna odległość ścieżek, padów lub masy od krawędzi otworów perforacji wynosi 10 mils. Należy więc dobrać ich typ zgodnie z rys.1. lub rys. 2. zachowując tę minimalną odległość.
 
 
Rys. 1. Standardowy mostek perforowany stosowany gdy w pobliżu krawędzi płytki nie znajdują się pady lub ścieżki (≥10 mils od krawędzi).
 
 
 
Rys. 2. Standardowy mostek perforowany stosowany gdy pady lub ścieżki znajdują się przy krawędzi płytki (<10 mils od krawędzi).
 
Parametry wskazane na powyższych rysunkach określa poniższa tabela:
 
F
(średnica frezu)
 
A
 
 
B
 
 
C
 
D
2,0
2,0
1,0
1,0
0,35
1,5
1,8
0,9
0,75
0,30
1,0
1,0
0,5
0,50
0,20
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardowe wytyczne: dotyczące stosowania oraz rozmieszczenia mostków są następujące:
  • w mostkach umieszczana jest perforacja o ile nie zaznaczono inaczej w zamówieniu;
  • na każde 50 mm długości płytki (boku) umieszczany jest jeden mostek;
  • warunkowo dopuszcza się stosowanie innych mostków, jeżeli np. kształt/rozmiar płytki tego wymaga (np. brak perforacji, nietypowe rozmieszczenie mostków, dodatkowe mostki).
Zobacz także:
 
Newsletter: