Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Parametry obwodów drukowanych_ELEKTRYCZNE

28.07.2017
Łukasz Romik

Poza wymienionymi wcześniej parametrami podstawowymi oraz temperaturowymi, laminaty można jeszcze scharakteryzować za pomocą parametrów elektrycznych (oprócz wspomnianego wcześniej CTI), a także odporności na absorpcję wilgoci oraz zjawisko CAF.
 
Właściwości elektryczne:
 
Pod względem elektrycznym laminaty PCB są opisywane głównie z uwagi na straty sygnałowe. Stają się one bardzo istotne głównie w przypadku zastosowania w układach wysokiej częstotliwości.
 
Pierwszym z nich jest stała dielektryczna (Dk), czyli przenikalność względna materiału w odniesieniu do przenikalności w próżni. W typowych laminatach stosowanych do produkcji obwodów elektrycznych (np. FR4) jest ona dość wysoka (powyżej 4) i w dużym stopniu zależna od częstotliwości. Im wyższa jej wartość tym sygnał jest bardziej tłumiony. Dla układów wysokiej częstotliwości, oczekiwane wartości Dk muszą być zatem niższe, a także stabilne w szerokim zakresie częstotliwości.
 
Drugim parametrem jest tzw. stratność (Df) określająca straty sygnału spowodowane jego częściową absorpcją przez materiał.  Wartością oczekiwaną dla układów wysokie częstotliwości jest 0,01.
Ponieważ oba wskazane parametry odpowiedzialne są za straty sygnałowe, to należy stosować laminaty o możliwie niskich parametrach Dk oraz Df np. o podłożach teflonowych/ceramicznych lub specjalistyczne epoksydowo-szklane.
 
Ostatnim istotnym parametrem jest odporność dielektryka na przebicia – głównie w przypadku urządzeń w których występują wysokie napięcia. Parametr najczęściej jest określany na podstawie testu IPC-TM-650, czyli dla grubości ≥ 0,5 mm. Jego typowa wartość dla FR4 to ok. 40-50 kV. Przy grubości dielektryka rzędu 0,1 mm (przykładem jest dielektryk stosowany w laminatach o podłożu aluminiowym) wartość parametru spada do ok. 3 kV.
 
Największym wrogiem obwodów jest wilgoć, której nadmierna absorpcja może prowadzić do obniżenia parametrów termicznych laminatu, wystąpienia zjawiska CAF, czy delaminacji. Nie bez znaczenia są tutaj warunki przechowywania obwodów drukowanych. Zapewnienie odpowiednich warunków wilgotności oraz temperatury składowania pozwala na ograniczenie absorpcji wilgoci.
 
Więcej szczegółowych informacji? Zapraszamy do lektury archiwalnego artykułu.
Zobacz także:
 
Newsletter: